• A- A A+
 • V.Vahruševs „Platās airvaboles Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 (Coleoptera; Dytiscidae) bioloģija un sugas dzīves vides modelēšana laboratorijas apstākļos”


  9221-10492-n

  13520-14934-nDaugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 24. jūlijā Valērijs Vahruševsaizstāvēja promocijas darbu „Platās airvaboles Dytiscus latissimusLinnaeus, 1758 (Coleoptera; Dytiscidae) bioloģija un sugas dzīves vides modelēšana laboratorijas apstākļos ”.

  Promocijas darba zinātniskais vadītājs: prof., Dr. biol. Arvīds Barševskis.

  Balsošanas rezultāti: par – 6 pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

  Ar Bioloģijas promocijas padomes lēmumu Valērijam Vahruševam piešķirts doktora zinātniskais grāds bioloģijā (Dr.biol.) zooloģijas apakšnozarē.

  Ar promocijas darbu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Bibliotēkā Parādes ielā 1, Daugavpilī.

  V. Vahruševa promocijas darba kopsavilkums (PDF, 1.6 Mb)

  Promocijas darbs izstrādāts projekta “Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai” (vienošanās Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015) Projektu 93,35% apmērā līdzfinansēja Eiropas Sociālais fonds.

  Papildus informācija:
  DU zinātņu daļa
  T.: 654 25452
  E – pasts: zinda@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading