• A- A A+
 • Promocijas padomes

  Bioloģijas promocijas padome: (apstiprināta 27.02.2018. ar DU rektora rīkojumu Nr.4-4/28)
  Dr.biol. Arvīds Barševskis – priekšsēdētājs
  Dr.biol. Inese Kokina – padomes priekšsēdētāja vietniece
  Dr.biol. Artūrs Škute
  Dr.biol. Indriķis Krams
  Dr.biol. Nataļja Škute
  Dr.biol. Muza Kirjušina
  Dr.biol. Uldis Valainis
  Dr.biol. Maksims Balalaikins
  Dr.biol. Anna Mežaka
  Dr.biol. Solvita Strāķe
  Dr.biol. Ingrīda Puriņa
  Promocijas padomes sekretāre: Jana Paidere (e-pasts: jana.paidere@du.lv)

   

  Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padome: (apstiprināta 19.06.2020. ar DU rektores rīkojumu Nr.4-4/108.1)

  Dr. sc. soc., profesors VLADIMIRS MEŅŠIKOVS (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”) – Promocijas padomes priekšsēdētājs;

  Dr. psych., profesore IRĒNA KOKINA (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”) – Promocijas padomes priekšsēdētāja vietniece;

  Dr. paed., profesore JEĻENA DAVIDOVA (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

  Dr. oec., docente LUDMILA ALEKSEJEVA (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

  Dr. oec., vadošā pētniece OLGA LAVRIŅENKO  (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

  Dr. oec., vadošā pētniece VERA KOMAROVA (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

  Dr. oec., pētniece ALĪNA DAŅILEVIČA  (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

  Dr. oec., pētniece OKSANA RUŽA  (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

  Dr. oec., pētniece VIKTRORIJA ŠIPILOVA  (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

  Dr. habil. oec., profesore (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) BAIBA RIVŽA (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”).

  Promocijas padomes sekretāre Dr. oec., pētniece ALĪNA DAŅILEVIČA (e-pasts alina.danilevica@du.lv)

   

  Fizikas un astronomijas promocijas padome: (apstiprināta 27.06.2020. ar DU rektores rīkojumu Nr.4-4/119)

  Dr. phys., profesors EDMUNDS TAMANIS (LZP eksperts nozarē “Fizika un astronomija”) – Promocijas padomes priekšsēdētājs;

  Dr. phys., pētniece IRĒNA MIHAILOVA (LZP eksperts nozarē “Fizika un astronomija”) – Promocijas padomes priekšsēdētāja vietniece;

  Dr. phys., vadošais pētnieks VJAČESLAVS GERBREDERS (LZP eksperts nozarē “Fizika un astronomija”);

  Dr. phys., vadošas pētnieks ĒRIKS SĻEDEVSKIS (LZP eksperts nozarē “Fizika un astronomija”);

  Dr. phys., pētniece MARINA KRASOVSKA (LZP eksperts nozarē “Fizika un astronomija”);

  Dr. phys., vadošais pētnieks (Latvijas Universitāte) BORISS POĻAKOVS (LZP eksperts nozarē “Fizika un astronomija”).

  Promocijas padomes sekretārs: Dr. phys., vadošais pētnieks ĒRIKS SĻEDEVSKIS (e-pasts: eriks.sledevskis@du.lv)

   

  Matemātikas promocijas padome: (apstiprināta 11.11.2019. ar DU rektores rīkojumu Nr.4-4/155)
  Dr.math., asoc. prof. ARMANDS GRICĀNS (LZP eksperts nozarē “Matemātika”) – Promocijas padomes priekšsēdētājs;

  Dr.math., asoc. prof. INĀRA JERMAČENKO (LZP eksperts nozarē “Matemātika”) – Promocijas padomes priekšsēdētāja vietniece;

  Prof. (Latvijas Universitāte) SVETLANA ASMUSS (LZP eksperts nozarē “Matemātika”)

  Dr.math., asoc. prof. (Latvijas Lauksaimniecības universitāte)  SVETLANA ATSLĒGA (LZP eksperts nozarē “Matemātika”)

  Dr.math., prof. FĒLIKS SADIRBAJEVS (LZP eksperts nozarē “Matemātika”)

  Dr.habil.math., asoc. prof. (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) NATĀLIJA SERGEJEVA (LZP eksperts nozarē “Matemātika”)

  Promocijas padomes sekretāre: ANITA SONDORE (e-pasts: anita.sondore@du.lv)

   

  Izglītības zinātņu promocijas padome: (izveidota 15.06.2020. ar DU rektores rīkojumu Nr. 4-4/104)

  Prof. ILGA SALĪTE (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

  Prof. JEĻENA DAVIDOVA (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

  Prof. DZINTRA ILIŠKO (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

  Prof. ANITA PIPERE (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

  Doc. SERGEJS ČAPULIS (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

  Asoc. prof.  VALĒRIJS DOMBROVSKIS (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

  Prof. (Latvijas Universitāte) ZANDA RUBENE (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

  Prof. (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) JĀNIS DZERVINIKS (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

  Asoc. prof. (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) MĀRĪTE ROZENFELDE (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

   

  Psiholoģijas promocijas padome: (apstiprināta 08.10.2013. ar DU rektora rīkojumu Nr.5-4/203 un 17.08.2015. ar DU rektora rīkojumu Nr.4-4/181)
  Dr.habil.psych., Dr.habil.paed. Aleksejs Vorobjovs – promocijas padomes priekšsēdētājs
  Dr.psych. Anita Pipere
  Dr.psych. Aleksejs Ruža
  Dr.habil.psych., Dr.oec. Māra Vidnere
  Dr.psych. Margarita Ņesterova
  Dr.psych. Vitālijs Raščevskis
  Promocijas padomes sekretāre: Margarita Ņesterova (e-pasts:margarita.nesterova@du.lv)

  Valodniecības un literatūrzinātnes promocijas padome: (apstiprināta 29.05.2020. ar DU rektores rīkojumu Nr.4-4/101)

  Dr. philol., prof. MAIJA BURIMA (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”) – Promocijas padomes priekšsēdētāja,

  Dr. philol., prof. (Latvijas Universitāte) ANNA VULĀNE (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”) – Promocijas padomes priekšsēdētājas vietniece;

  Dr. philol., prof. ZAIGA IKERE (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”);

  Dr. philol., prof. ELĪNA VASIĻJEVA (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”);

  Dr. philol., prof. ANNA STANKEVIČA (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”);

  Dr. philol., asoc. prof. SANDRA MEŠKOVA (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”);

  Dr. philol., asoc. prof. JEĻENA KOROĻOVA (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”);

  Dr. philol., prof. (Ventspils Augstskola) JĀNIS SĪLIS (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”);

  Dr. habil. philol., prof. (Liepājas Universitāte) BENEDIKTS KALNAČS (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”).

  Promocijas padomes sekretāre Dr. philol., docente INGRĪDA KUPŠĀNE (e-pasts ingrida.kupsane@du.lv)

   

  Tiesību zinātnes promocijas padome: (apstiprināta 04.09.2020. ar DU rektores rīkojumu Nr. 4-4/158)

  Dr.iur., profesors VITOLDS ZAHARS (LZP eksperts nozarē “Tiesību zinātne”) – promocijas padomes priekšsēdētājs;

  Dr.iur., profesors JĀNIS TEIVĀNS-TREINOVSKIS (LZP eksperts nozarē “Tiesību zinātne”) – promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks;

  Dr.iur., asociētais profesors ANATOLIJS KRIVIŅŠ (LZP eksperts nozarē “Tiesību zinātne”);

  Dr.iur., docents NIKOLAJS JEFIMOVS (LZP eksperts nozarē “Tiesību zinātne”);

  Dr.iur., pētnieks VLADAS TUMALAVIČIUS (LZP eksperts nozarē “Tiesību zinātne”);

  Dr.iur., profesors (Biznesa augstskola “Turība”) JĀNIS NAČIŠČIONIS (LZP eksperts nozarē “Tiesību zinātne”);

  Dr.iur., profesors (Rīgas Stradiņa universitāte) ANDREJS VILKS (LZP eksperts nozarē “Tiesību zinātne”).

  Promocijas padomes sekretārs Dr.iur., asociētais profesors ANATOLIJS KRIVIŅŠ.

   

  Vēstures un arheoloģijas promocijas padome: (apstiprināta 17.07.2020. ar DU rektores rīkojumu Nr.4-4/128)

  Dr.hist., prof. Irēna SALENIECE LZP eksperte nozarē “Vēsture un arheoloģija” – promocijas padomes priekšsēdētāja

  Dr.hist., prof.  Aleksandrs IVANOVS LZP eksperts nozarē “Vēsture un arheoloģija”

  PhD, asoc.prof. Olafs MERTELSMANS (Olaf Mertelsmann) (Tartu Universitāte, Igaunija) LZP eksperts nozarē “Vēsture un arheoloģija”

  PhD, emeritētais prof. Džefrijs Roberts SVEINS (Geoffrey Robert Swain) (Glāzgovas Universitāte, Apvienotā karaliste) LZP eksperts nozarē “Vēsture un arheoloģija”

  Dr.hist., prof. Ēriks JĒKABSONS (Latvijas Universitāte) LZP eksperts nozarē “Vēsture un arheoloģija”

  Dr.hist., vadošais pētnieks Guntis GERHARDS (Latvijas Universitāte) LZP eksperts nozarē “Vēsture un arheoloģija”

  Promocijas padomes sekretāre Dr.sc.soc., doc. Ilze ŠENBERGA (e-pasts ilze.senberga@du.lv)

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading