• A- A A+
 • DU UNESCO/UNITWIN Katedra: svarīgākie notikumi no 4. līdz 8. maijam

  4. maijā DU UNESCO/UNITWIN Katedra iesaistījās UNESCO katedru tīklojuma veidošanā,
  kas tika uzsākta Lineburgā (Vācija)

  2015. gada 4. maijā DU UNESCO Katedras vadītāja prof. I. Salīte piedalījās UNESCO/UNITWIN Katedru vadītāju seminārā Leifanas Universitātē Lineburgā (Leuphana Universität Lüneburg), kuru organizēja minētās universitātes UNESCO Katedra „Augstākā izglītība ilgtspējīgai attīstībai”.

  Semināra mērķis – UNESCO Katedru tīklojuma izveidošana, lai apvienotu katedras, kas vēlas sadarboties vides un ilgtspējīguma ideju īstenošanā augstākajā izglītībā.

  Pašreiz pasaulē darbojas vairāk nekā, 650 UNESCO Katedras, kuras strādā dažādos UNESCO zinātnes un izglītības virzienos, 120 no tām ir iesaistītas vides un ilgtspējīguma jautājumu risināšanā. Seminārā Lineburgā piedalījās katedru vadītāji no vairākām UNESCO/UNITWIN Katedrām: Leifanas Universitātes Lineburgā (Vācija), Toronto Jorkas Universitātes (Kanāda), Daugavpils Universitātes (Latvija), Atēnu un Krētas universitātēm (Grieķija) un Oslo Universitātes (Norvēģija).

  Izveidotā tīklojuma mērķis – uzsākt darbu pie UNESCO katedru tīklojuma izveidošanas un izvērtēt iespējas šāda veida tīklojuma līdzdalībai Globālās Darbības programmas (turpmāk GDP) Izglītības ilgtspējīgai attīstībai īstenošanā. Tīklojuma izveidošanas ideju piedāvāja Leifanas Universitāte, pamatojot šo ideju ar domu, ka katedru apvienošana tīklojumā veicinās izglītības ilgtspējīgai attīstībai jautājumu risināšanu arī pēc 2005. – 2014. gada UNESCO Izglītības ilgtspējīgai attīstībai dekādes noslēguma.

  Seminārā turpinājās Nagojas (Japānā) pasaules kongresā uzsāktā diskusija par tīklojuma ideju un sākotnējā finansējuma iegūšanas avotiem, par oficiālo tīklojuma darbības uzsākšanu UNESCO Katedru tīklojuma konferencē Lineburgā (17.–19. septembrī, informāciju par konferenci skat. <http://www.leuphana.de/en/institutes/infu/news.html>). Seminārā tika apspriesti jautājumi par tīklojuma darbības mērķiem un uzdevumiem un sagatavots kopīgs dokuments/deklarācija par tīklojuma veidošanu (04.05.2015.).

  DU UNESCO Katedra tika iekļauta UNESCO/UNITWIN Katedru tīklojumā un parakstījusi deklarāciju.

  7010-7780-m 9865-14462-m 13077-14468-s 13078-14460-m

   

  5.–6. maija JTEFS/BBCC 13. starptautiskās konferences lēmumi DU UNESCO Katedras un BBCC ieceru īstenošanai

  DU UNESCO Katedras līgumā starp UNESCO ģenerālsekretāri un DU rektoru Katedrai ir uzticēta atbildība par BBCC (Baltic and Black Sea Circle Consortium in Educational Research) kā starptautiska atvērta universitāšu sadarbības tīklojuma attīstību. DU UNESCO Katedra sadarbībā ar DU Ilgtspējīgas izglītības centru un Izglītības un vadības fakultātes docētājiem un BBCC partneriem Rīgas Tehniskā Universitātē ir notikusi 13. starptautiskā JTEFS/BBCC konference, kurā tika atzīmēta BBCC tīklojuma desmit gadu pastāvēšana. Vēsturiski BBCC izveidojās kā sadarbībai atvērts starptautisks tīklojums, kura veidošana tika uzsākta uz līdzdalības darbības pētījuma pamata Daugavpils Universitātē 2003. gadā. Pašreizējo nosaukumu tīklojums ieguva 2005. gadā Fehtas Universitātē (Vācija) notikušajā 3. starptautiskajā JTEFS/BBCC konferencē„Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība”.

  Šī gada 13. starptautiskajā JTEFS/BBCC konferencē tika pieņemti vairāki lēmumi, kas īstenojami DU UNESCO Katedras un tās partneru darbībā, lai sagatavotu BBCC tīklojumu jaunu Globālās Darbības Programmas uzdevumu īstenošanai:

  • Izveidot starptautisku BBCC tīklojuma Ilgtspējīgas izglītības institūtu (turpmāk BBCC ISE). Saglabāt BBCC tīklojumam raksturīgo atvērtību arī institūta darbības organizēšanā. Pieteikšanās līdzdalībai starptautiskajā BBCC ISE ir brīvprātīga un tajā var pieteikties gan institūcijas, gan arī atsevišķi pētnieki.
  • Ieviest viesredaktoru pieaicināšanas praksi, lai izdotu DU zinātniskos žurnālusJournal of Teacher Education for Sustainability un Discourse and Communication for Sustainability, kuri tika izveidoti BBCC tīklojuma attīstības uzturēšanai un starptautiskās sadarbības veicināšanai un, lai veicinātu DU UNESCO Katedras un tās atbildībā esošā BBCC tīklojuma starptautisko sadarbību zinātniskajos pētījumos.
  • Izveidot starptautisku BBCC doktorantūras skolu BBCC ISE. Sadarbībā ar BBCC partneriem, organizēt zinātniskos seminārus BBCC dalībvalstu doktorantiem un viņu zinātniskajiem vadītājiem, ar mērķi iesaistīties izglītības un izglītības pētniecības jautājumu izpētē un sekmēt publikāciju sagatavošanu DU/BBCC žurnālu speciālizlaidumiem.

  Galerija 5. – 6. maija JTEFS/BBCC 13.starptautiskā konference

  7010-7780-m9865-14462-m13077-14468-s13078-14460-m

   

  JTEFS/BBCC pēckonferences diskusijas 7.–8. maijā

  13. starptautiskās JTEFS/BBCC konferences sekciju ziņojumi (5. – 6. maijā) kļuva par pamattēmām, kas tika apspriestas un attīstītas pēckonferences apaļo galdu diskusijās, kas arī tika organizētas kā Latvijas Prezidentūras starptautisks pasākums, kuru organizēja DU UNESCO Katedra sadarbībā ar BBCC partneriem.

  Diskusiju secinājumi tiks izmantoti:
  (1) starptautiskā BBCC ISE zinātnisko pētījumu tēmu izvēlei;
  (2) nākamās 14. starptautiskās JTEFS/BBCC konferences „Ilgstpējīga attīstība. Kultūra. Izglītība: Tradīcijas un inovācijas mijiedarbība izglītībā ilgtspējīgai attīstībai, kas 2016. gadā notiks Turcijā, satura izstrādāšanai.

  Pēckonferences diskusiju noslēgumā DU UNESCO Katedras vadītāja aicināja BBCC pēckonferences diskusiju dalībniekus turpināt līdzdalību BBCC tīklojuma darbības pētījumā un piedāvāja vairāku citu UNESCO Katedru vadītājiem iespēju informēt šo katedru darbiniekus par iespējamo sadarbību. Informāciju par savām UNESCO katedrām sniedza katedru vadītāji no:
  (1) Toronto UNESCO/UNITWIN Katedras par skolotāju izglītības pārorientēšanu uz ilgtspējīgu attīstību,
  (2) divu Lineburgas UNESCO Katedru „Augstākā izglītība ilgtspējīgai attīstībai” un „Vāciski runājošo skolotāju izglītība ilgtspējīgai attīstībai”.

  Tika izteikts arī sadarbības piedāvājums no (3) LU UNESCO Katedras par piekrastes ilgtspējīgas attīstības pētījumiem.

  DU UNESCO/UNITWIN pēckonferences dalībnieki 7. maijā apmeklēja Latvijas Republikas Saeimu un 8. maijā tikās ar Latvijas UNESCO Nacionālās Komitejas darbiniekiem. Apmeklējumi deva iespēju gūt plašāku un autentiskāku ieskatu Latvijas valsts, Latvijas UNESCO LNK un Latvijas UNESCO Katedru darbībā izglītības ilgtspējīgai attīstībai mērķa īstenošanā.

  7010-7780-m9865-14462-m13077-14468-s13078-14460-m

   

  Papildu informācija:
  Profesore Ilga Salīte
  DU UNESCO/UNITWIN katedras vadītāja
  E-pasts: ilga.salite@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading